Mobirise

Koncertní série 4plus 2023 (6. ročník)
Česko-španělské dialogy

Program 6. ročníku série 4plus 2022

1.   Středa 8. března 2023, 19.30 h
Zemlinského kvarteto, Miguel Trápaga – kytara

L. Boccherini: Kytarový kvintet č. 4 D dur "Fandango"
J. Kabát: Cinema da Camera. Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto
  (světová premiéra díla věnovaného sérii 4plus 2023)
P. I. Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 3 es moll op. 30

2. Středa 31. května 2023, 19.30 h
Zemlinského kvarteto, Daniel Ligorio Ferrandiz – klavír

E. Granados: Kvintet g moll pro klavír a smyčcové kvarteto
V. Novák: Klavírní kvintet a moll op. 12
F. Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet e moll op. 44/2

3. Středa 4. října 2023, 19.30 h
Zemlinského kvarteto, Josep Puchades (Quiroga Quartet) – viola

J. Palomino: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello č. 1 A dur
A. Dvořák: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violoncello č. 1 a moll op. 1
R. Schumann: Smyčcový kvartet a moll op. 41/1

4. Středa 29. listopadu 2023, 19.30 h
Zemlinského kvarteto, Jan Souček – hoboj

František Kramář: Hobojový kvartet č. 2 F dur
J. M. López López: Kvintet pro hoboj a smyčcové kvarteto
  (světová premiéra díla věnovaného sérii 4plus 2023)
F. Schubert: Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“

Koncertní série 4plus je realizována za finanční podpory:

Mobirise

V roce 2018 založilo Zemlinského kvarteto koncertní sérii 4plus – večery komorní hudby, na kterých se kromě Zemlinského kvarteta představují vzácní hosté z Čech i ze zahraničí. Za vznikem série stály dvě silné motivační ideje. První z nich byla touha členů kvarteta uspořádat si svou vlastní sérii koncertů v Praze, díky které by se soubor mohl častěji prezentovat našemu domácímu publiku, kterou by si mohl sám dramaturgicky naplánovat a na které by též mohl představit zajímavé hosty, se kterými se setkal během mnoha let celosvětové koncertní činnosti. A druhá z nich došla svého naplnění v roce 2021 – Zemlinského kvarteto v ní uvedlo kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého autora Antonína Dvořáka. Jedná se teprve o čtvrtý soubor v historii, který tento komplet natočil na CD, a snad dokonce první, který se pustil do tak velikého a závažného koncertního projektu. Ten představoval velkou výzvu pro kvarteto již od dávných časů. Nejvhodnějším rokem se pro ni zdál být rok 2021, kdy jsme si připomněli 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Právě sem tedy soubor směřoval celý vývoj série 4plus – od tří koncertů v roce 2018 až k šesti koncertům z komorního díla A. Dvořáka v roce 2021. V dalších letech bude ovšem Zemlinského kvarteto v pořádání série pokračovat, jelikož považuje tuto myšlenku za úspěšnou a přínosnou, a to jak pro samotné kvarteto, tak pro pražské posluchače, kteří díky ní mohli slyšet mnohé vynikající české i zahraniční umělce spolupracující se Zemlinského kvartetem v tradičních i neobvyklých skladbách. Hlavním tématem série 4plus 2023 jsou Česko-španělské dialogy, tedy česko-španělská spolupráce na koncertním pódiu. Tuto myšlenku rozvíjelo kvarteto již dříve, a když pražský Instituto Cervantes oslovil kvarteto s konkrétní nabídkou spolupořadatelství, rozhodlo se Zemlinského kvarteto toto téma zařadit na rok 2023. To je velmi zajímavé mimo jiné i proto, že Španělsko bude ve druhé polovině roku 2023 předsedat Evropské unii. Program každého koncertu sestává ze tří děl. V první polovině vždy zazní jedna česká a jedna španělská skladba pro smyčcové kvarteto a španělského hosta. Objeví se kombinace smyčcového kvarteta a hoboje, violy, klavíru a snad nejtypičtějšího španělského nástroje – kytary. Tři z těchto umělců přicestují ze Španělska, čtvrtým pak bude vynikající hobojista Jan Souček, bratr primária Zemlinského kvarteta. Ti, kteří byste zde viděli nekonzistenci v účinkování hostů španělské národnosti, vězte, že oba dva pánové jsou po matce poloviční Španělé…

Mobirise

V této části programu bude ovšem figurovat i letošní velká novinka: dva současní skladatelé, český a španělský, zkomponují dvě nová díla speciálně určená pro sérii 4plus 2023, jejichž světové premiéry zazní na dvou koncertech série. Za českou stranu se představí mladý skladatel, dirigent a koncertní violista Jiří Kabát, který zkomponuje kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto, za španělskou stranu uslyšíme dílo J. M. Lópeze Lópeze, který připravuje kvintet pro hoboj a smyčcové kvarteto. Do druhé poloviny koncertu se Zemlinského kvarteto rozhodlo vždy zařadit významnou skladbu pro smyčcové kvarteto z období romantismu, aby obohatilo celkový program a potěšilo posluchače několika světově známými skladbami. Uslyšíme tak smyčcové kvartety F. Schuberta, R. Schumanna, F. Mednelssohna-Bartholdyho a P. I. Čajkovského. Koncertní série 4plus 2023 slibuje nevšední a atraktivní zážitek pro pražské posluchače. Představí jim španělskou hudbu, dá jim možnost vidět a slyšet významné španělské interprety, a pevně věříme, že jim tak přinese mnoho inspirace, potěšení a pohlazení na duši.

Petr Holman