zemlinsky quartet
Praha, Rudolfinum, 10. 10. 2016 , Opera Plus, listopad 2016,Libor Sen. Nováček

Praha, Rudolfinum, 10. 10. 2016 , časopis Harmonie, listopad 2016, Martin Jemelka

Kompletní nahrávka smyčcových kvartetů A. Dvořáka, časopis Harmonie, květen 2015, Martin Jemelka

Praha 6.2. 2013, časopis Harmonie, Pravoslav Kohout

Graz 1.7. 2012, časopis Harmonie, Martin Jemelka

Lidové noviny 2012, Jindřich Bálek

Eva Vítová
Recenze na koncert Penguin Quartetu 23. 11. 2004 v Sále Martinů
Harmonie 1/2005

V rámci pražských koncertů Euroart vystoupil v tradičním prostředí, v sále Martinů, Penguin Quartet (23. 11. 2004). Mladý soubor, který v daném složení hraje pátým rokem, se v okruhu souborů stejného věkového zařazení, a tedy i zhruba stejné délky uměleckého působení, nezaměnitelně zapisuje svým nazrávajícím interpretačním stylem. Právě proto jej Stamicovo kvarteto pozvalo do své koncertní řady, neboť o jejich talentu a prvních výsledcích usilovné práce ani oni nepochybují. Na svůj recitál si mladí umělci vybrali Sukovu Meditaci na staročeský chorál op. 35 a Dvořákův Smyčcový kvartet As dur op. 105; spolu s violistou Janem Pěruškou a violoncellistou Vladimírem Leixnerem ze Stamicovců pak přednesli Schulhoffův Smyčcový sextet. Již tato společně provedená skladba vyzněla velmi přínosně, seznamujíc pravděpodobně většinu publika nejen s málo interpretovaným dílem, ale i nebývalým tvůrčím talentem skladatele. Komorní dílo z doby jeho mládí bylo zřejmě inspirujícím podkladem pro interpretační nadšení, nadhled a přínos, s nímž umělci sextet přednesli. O vyzrávajících kvalitách souboru nejlépe vypovědělo provedení Sukovy Meditace, kterou kvartetisté provedli před nedávnou dobou na svém prvním recitálu v Sukově síni. Již tehdy bylo zjevné, že Sukova hudba, její výrazivo a kvartetní stylizace, je jim blízká. Na tomto koncertu byla skladba nejlepším zážitkem večera. Všichni čtyři hráči v ní prezentovali nejen svůj kvalitní a krásný tón, ale vycizelovali také nuance kompozičních jemností a zvukových rozdílností. Dvořákovo komorní dílo z největších, patřící k posledním Mistrovým opusům pro kvarteto, znělo v podání Penguin Quartetu nečekaně zrale. Každá z vět jasně výrazově profilovaná, přinášela pochopení jak stavby skladby samotné, tak kvartetní souhry, jež je právě na takovém typu díla výrazně viditelné. Penguin Quartet stojí za pět let existence na velmi dobré úrovni, s kusem poctivé práce za sebou.


Julian Haylock
Recenze na CD Penguin Quartetu
The Strad, únor 2004
(překlad J. a Z. Freiovi)

V září minulého roku zvítězil na Mezinárodní tribuně mladých interpretů "New Talent 2003" v Bratislavě Penguin Quartet, soubor založený r. 1994. Jeho členové F. Souček, P. Střížek, P. Holman a V. Fortin se mohou chlubit skvělým rodokmenem: jejich učiteli byli postupně členové Kocianova, Talichova a Dvořákova kvarteta, Kvarteta hlavního města Prahy, Cleveland Quartet, Albana Berg Quartet, Amadeus Quartet, Bartók Quartet a Smetanova a Janáčkova kvarteta. Soudě podle jejich debutového CD, určitě nebude trvat dlouho a uslyšíme o tomto talentovaném souboru více. Je dobře známo, jak obtížné je podat přesvědčivě Dvořákův Americký kvartet: neustále se opakující doprovodná figura v pomalé větě (chudák violista!) vyžaduje velkou pružnost a dynamickou představivost; každého nepřipraveného hráče pak stále znovu mate scherzo, kde jako by těžké doby připadaly na předtaktí. Hráči Penguin Quartetu se však těmito léčkami nenechávají vyvést z rovnováhy; hrají svěže, s živou, vzdušnou artikulací, nenuceným humorem a dokonalou technikou, která tomuto dobře známému dílu dodává neotřelý výraz. Právě tak strhující je jejich podání Janáčkova prvního kvartetu, které jeho temné, znepokojující plochy naplňuje vřelostí a vitalitou interpretace, a tak posluchače přímo magneticky vtahuje do tohoto emotivního rozhovoru. Podání předklasického kvartetu op. 5 č. 1 F. X. Richtera se vyhýbá zvyklostem autentické interpretace a někteří je možná budou možná pokládat za poněkud příliš tradiční; to však vyváží vycizelovaný, ale zároveň hluboce emocionální přednes Sukovy miniatury. Vynikající nahrávku sjednocuje citlivý, přirozeně vyvážený záznam.


Eva Vítová
Recenze na koncert Penguin Quartetu 22. 10. 2003 v Sukově síni Rudolfina
Harmonie 12/2003

Ve slušné řádce českých kvartetních souborů mladého a nejmladšího věkového složení (Apollon Quartet, Epoque Quartet, Heroldovo kvarteto, Nostitzovo kvarteto, Filharmonické kvarteto, Kvarteto Jupiter, Bennewitzovo kvarteto) se budeme čím dál obtížněji orientovat, protože jich přibývá a přibývá. Penguin Quartet rozhodně k těm nejmladším patří, neboť dva z členů ještě studují na HAMU a věk hráčů je mezi 23-28 roky. Přestože svůj počátek zasazují do roku 1994, do povědomí ostatních českých kvartetistů se dostali mnohem později při různých soutěžích a studijních stážích, a pro koncertní posluchače jsou souborem novým. Jejich recitál v Sukově síni 22. 10. byl pro ně prvním koncertem v Rudolfinu, vystoupení tedy jistě zásadní. Do programu (smyčcové kvartety F. X. Richtera op. 5 č. 1, Josefa Suka B dur op. 11 a L. van Beethovena Es dur op. 74) vybrali díla, v nichž zazněla klasicistní čistota, profesní přesnost i cit pro rozevlátou melodičnost. Úvodní Richter přinesl posluchači základní informaci, že soubor zní krásným zvukem, je celistvý svou souhrou a že to vše je podloženo muzikantským cítěním hráčů a jejich technickou připraveností. Překvapivě hutně - co do výrazu a zvukové celistvosti - působil Sukův kvartet. Zvuk otevřený do šíře barevných nuancí, výrazové sytosti a souznění s ravelovskými nádechy upozornil na talentovanost hráčů, neboť čtyři hráčské individuality mají vůli a schopnost se slyšet a "podávat" si zvuk sólového naplnění v principu obtížné komorní souhry. Všichni tak uplatnili své sólistické nadání, primárius pak smysl vést jen s nepatrným přesahem nad ostatními hráči. Nebývale dobře artikulovaný a souhrou plně zaujatý sekund i viola patří k nezaplatitelné opoře souboru a krásný tón violoncella s plným výrazovým prolnutím je výborným partnerem primu. V Beethovenově díle se kvartetisté uvedli jako zkázněný, zvukově vyvážený soubor a jen potvrzovali svou připravenost do boje s tvrdou kvartetní konkurencí. Zpěvnost sólových míst ve druhé větě a výrazová intenzita jasně artikulovaného unisona třetí věty spolu s finální gradací závěrečné věty dávaly jasný mezisoučet nad dosavadní snahou, prací a směřováním souboru. Penguin Quartet je dobře nastartován a v plně obsazené sféře kvartetní interpretace má šanci najít své uplatnění. Variace na staročeský chorál Josefa Suka, jež zazněly jako přídavek a ukázaly jemností dosud nepřednesených kvalit, o tom přesvědčily.


Lucie Hattanová
Recenze koncertu Penguin Quartetu 20. 11. 2003 v Litoměřicích
Deník Litoměřicka 22. 11. 2003

Kvarteto mladých umělců se představilo v Litoměřicích

Čtvrteční večer v divadle K. H. Máchy patřil komorní hudbě. V rámci 3. abonentního koncertu Kruhu přátel hudby přednesli mladí umělci z Penguin Quartetu skladby českých mistrů. (...) O tom, že se "tučňáci" dokážou ponořit do vod hudby velmi hluboko, se poměrně početné publikum mohlo přesvědčit již v úvodní skladbě koncertu. Zazněla Sukova Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave" op. 35a. Interpretace skladby, ve které autor pracuje s motivem svatováclavského chorálu, vyzněla v jejich podání velmi přesvědčivě. Nejen proto, že všichni hráči výborně zvládají své nástroje, ale též vysokou schopností soustředění se a souhry tělesa. Zvláště osobité to bylo ve hře sekundisty. První věta Serenády II pro dvoje housle a violu Bohuslava Martinů přinesla hravé, svěže podané téma. Lyrické ztišení a zamyšlení druhé věty přešlo v rytmicky výrazné Allegro con brio, jež bylo skutečně jiskřivé. Před přestávkou pak zazněl známý Smyčcový kvartet č. 1 "Z podnětu Kreutzerovy sonáty" Leoše Janáčka. Na počátku zazníval s naléhavostí janáčkovský kvartsekundový motiv. Penguin Quartet v tomto díle se samozřejmostí přecházel od zadumaných částí k průzračnějším, zvukově plnějším. Výrazově působivé bylo i využití krajních poloh nástrojů. Ve druhé části koncertu soubor uvedl Smyčcový kvartet B dur op. 11 Josefa Suka. Líbezné téma první věty zahrané s lehkostí vystřídala druhá věta se svými pizzicaty a rozšafnou melodikou, kterou je nutno po interpretační stránce vyzdvihnout. Jako přídavek pak bravurně zazněla čtvrtá věta Dvořákova "Amerického" kvartetu. Celkové podání bylo velmi vyzrálé, zasvěcené - Penguin Quartet na litoměřickém koncertu zahrál skladby převážně ze svého prvního CD vydaného letos. Ve svém repertoáru má již přes padesát komorních děl a myslím, že se v rozlehlém hudebním moři "tučňáci" se svojí osobitostí projevu určitě neztratí a často o nich uslyšíme.


Marta Földešová
Zpráva o soutěži Mezinárodní tribuna mladých interpretů "New Talent 2003" v Bratislavě.
Hudobný život 10/2003, Bratislava

(...) Hlbší a presvedčivejší dojem zanechal ďalší reprezentant zo súsedných Čiech - Penguin Quartet, vlastne jediný komorný súbor, ktorý bol vybraný do semifinále bratislavskej MTMI. V jeho podaní na koncerte zaznelo 1. sláčikové kvarteto "Kreutzerova sonáta" od Leoša Janáčka. Výborná súhra, jasná a s citom volená a realizovaná koncepcia, uvoľnené tvorivé muzicírovanie - tak možno charakterizovať účinkovanie komorného telesa, hrajúceho v zložení František Souček - 1. husle, Petr Střížek - 2. husle, Petr Holman - viola a Vladimír Fortin - violončelo - na Novom talente 2003. A tak nečudo, že komorné teleso Penguin Quartet sa stalo ďalším finalistom súťaže. (...) Vo finále reprezentovalo nielen našich susedov, ale aj české muzikantské cítenie a bohaté tradície interpretácie kvartetovej sláčikovej literatúry. Populárne Dvořákovo Kvarteto F dur op. 96, známe ako Americké, snáď nemalo v uvedení štyroch mladých ľudí, ktorí sa společnej komornej hre upísali v roku 1994, chybu. Aj preto je zbytočné pri ich hodnotení plytvať slovami. Jednoducho: zneli vrúcne dvořákovské melódie, subtílne i nostalgicky, hravo i sviežo, jednoducho mladícky a bez predsudkov. Zaiste aj preto si mladí interpreti získali nielen publikum ale aj mezinárodnu porotu. (...) Úplný záver [finálového] koncertu patril vyhláseniu víťaza. Novým talentom 2003, teda víťazom súťaže MTMI ako aj nositeľom Ceny Slovenského plynárenského priemyslu, hlavného sponzora súťaže a BHS, sa stal český komorný súbor Penguin Quartet. Nám len ostáva pripojiť sa ku gratulantom.


Oliver Rehák
Z recenze o 39. ročníku Bratislavských hudobných slavností
Deník SME 13. 10. 2003, Bratislava

(...) Je dobré, že festival pokračuje aj v súťaži mladých interpretov. Nový názov New Talent je síce trocha nešťastný, ale poslanie sa nezmenilo. Zo štyroch finalistov, ktorí sa predstavili publiku na jednom koncerte, nakoniec uspel Penguin quartet. Bolo síce trocha čudné, že sláčikové kvarteto súťaží so sólistami sprevádzanými orchestrom, ale víťazstvo si štyria mladí Česi za precítené podanie Dvořáka rozhodne zaslúžili. (...)


Miloš Pokora
"Svěží vítr z Bertramky".
Kritika na koncert 19. 9. 2001 v rámci festivalu "Mozartiana Iuventus" na Bertramce
Hudební rozhledy 11/2001

(...) Mozartovo Adagio a Fuga c moll [Penguin Quartetu] znělo ve vstupním volném díle rytmicky překvapivě rozvážně i ukázněně a zároveň vygradovaně, zatímco v dravě rozehraném, leč v prostředí miniaturního sálu notně přeforzírovaném druhém díle jsme obdivovali více muzikantský zápal a přesvědčivé pochopení rytmu fugy (...) Zajímavě a s osobitým vkladem rozkryl soubor Mozartův náročný kvartet Es dur K. 428. Nápadným rysem 1. věty bylo (...) například její permanentní rytmické pnutí. Relativně rychle plynoucí, ale současně výrazově zatěžkaná věta volná zase upozornila na specifickou konstelaci ansámblu, v němž se expresívní a současně velmi pohyblivá dvojice houslí setkává s nápadně barevnou violou a spíše zklidněným, jakoby s moudrým nadhledem hrajícím cellem. (...) Virtuózně a se zjevnou chutí přistoupil Penguin Quartet k osmidílnému cyklu tzv. Obrácených variací Lukáše Hurníka. (...) Expresívně a s nečekaně samozřejmým nadhledem se mladí kvartetisté zmocnili stěžejní repertoárové dominanty v podobě Smetanova kvartetu e moll. Například melodické návaly v 1. větě jim zněly harmonicky sytě, ale nikoli ztěžkle, spíše lehce (dvojice houslí), v polkovém Allegru moderatu si obzvlášť roztomile pohráli s quasi trylkovými signály (viola) a přechody (rytmizované cello s violou kontra originálně synkopované akordické výdrže houslí) a obě závěrečné věty jim vyšly pozoruhodně plasticky i po dynamické stránce. Vůbec se zdálo, že to byla nečekaně právě romantická hudba, ve které se toho večera cítili nejvolněji.


Zdeněk Pachovský
Kritika na koncert 23. 8. 2001 v rámci karlovarského festivalu Mladé pódium 2001
Hudební rozhledy 10/2001

(...) V Penguin Quartetu se sešli houslisté František Souček a Petr Střížek, violista Petr Holman a cellista Vladimír Všetečka. Projev souboru, jehož věkový průměr je 22 let, zaujal komorní vytříbeností a vášnivou expresivitou. Na programu měli Dvořákův kvartet d moll, Prokofjevovy "Prchavé vidiny", Martinů Serenádu (bez violoncella), ale strhli především Janáčkovým kvartetem "Kreutzerova sonáta" a 8. kvartetem Šostakovičovým. Zdá se, že v oboru smyčcových kvartet je studnice české hudby zatím nevyčerpatelná. (...)