Série komorních koncertů 4plus 2019 (2. ročník)

Před několika lety v nás začala klíčit myšlenka uspořádat si svou vlastní sérii komorních koncertů v Praze, díky které bychom se mohli častěji prezentovat našemu domácímu publiku, kterou bychom si mohli sami dramaturgicky naplánovat a na které bychom mohli též představit zajímavé hosty, se kterými jsme se setkali během naší celosvětové koncertní činnosti. Zpočátku jsme si nebyli zcela jisti, zda pro takovouto novou sérii bude v pražském hudebním prostředí prostor, ale definitivně nás nakonec přesvědčila sezóna 2016-17, kdy jsme působili jako rezidenční soubor Českého spolku pro komorní hudbu. Díky tomu jsme měli tu čest vystoupit třikrát na pódiu nejvýznamnějším – ve Dvořákově síni Rudolfina, a je nutno říci, že jsme byli překvapeni a potěšeni – na všechny tři koncerty byl sál takřka plný… a tak jsme se rozhodli sérii skutečně založit a vyzkoušet, zda bude životaschopná a zda si k nám najdou cestu nejen naši věrní posluchači, ale snad i další jejich známí a mnozí noví hudební přátelé. V roce 2018 proběhl premiérový ročník série; všechny tři koncerty byly hojně navštíveny a posléze i oceněny vnímavým publikem, a tak jsme se rozhodli v této tradici pokračovat i v roce následujícím. V roce 2019 se tedy můžete těšit na čtyři koncerty, tři na jaře a jeden na podzim, a kromě pestrého programu a několika tématických okruhů se v Praze opět představí zajímaví domácí i zahraniční hosté.

Petr Holman, Zemlinského kvarteto

Témata pro rok 2019

Prvním tématem letošního roku je 210. výročí úmrtí otce smyčcového kvarteta Josepha Haydna. Jeho přínos je na poli komorní hudby zcela zásadní, a proto jsme se rozhodli jeho významné výročí oslavit těmi nejslavnějšími díly z jeho kvartetní tvorby. Dalším tématem, které jsme letos otevřeli, je německý romantismus. Felix Mendelssohn-Bartholdy letos slaví také 210. výročí, ovšem výročí narození, a proto nesmí chybět jeho snad nejslavnější komorní dílo – smyčcový oktet Es dur, který autor napsal již ve svých šestnácti(!) letech. Johannes Brahms i Robert Schumann pak patří k tomu nejlepšímu, co německý romantismus dal světu. Posledním dílem celé série bude Beethovenův kvartet B dur s Velkou fugou jako poslední větou. Beethoven obecně je řazen do období klasicismu, nicméně jeho pozdní kvartety a symfonie tuto epochu přesahují a jednoznačně kladou základní kameny romantismu; mnozí muzikologové řadí pozdní Beethovenova díla již právě do romantické éry, a tak považujeme zažazení jednoho z jeho největších kvartetů za zcela logický krok. Stejně jako vloni i tentokrát na každém koncertě vystoupí vzácní hosté z Čech i ze zahraničí. Na prvním koncertě přivítáme světově nejproslulejší české kvarteto posledních dekád – Pražákovo kvarteto. Jedním z nejvýznamnějších českých klavíristů poslední doby je nepochybně Ivo Kahánek, který se k nám přidá na provedení Schumannova klavírního kvintetu. Ze zahraničí přivítáme dva hosty: violistu Casals Quartet Jonathana Browna (TBC) a světoznámého francouzského klarinetistu Michela Lethieca, se kterým jsme premiérovali a natočili klarinetový kvintet Arboretum času Kryštofa Mařatky; právě ten společně předneseme na závěrečném koncertě tohoto ročníku.

Program série 4plus:

(aktualizace 12.6.2018)

1. KONCERT
Čtvrtek 21. 2. 2019, 19:30 h, Velký sál Městské knihovny
ZEMLINSKÉHO KVARTETO, PRAŽÁKOVO KVARTETO
J. Haydn: Smyčcový kvartet D dur op. 64/5 Skřivánčí
A. Schönberg: Zjasněná noc
F. Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur op. 20

2. KONCERT
Středa 17. 4. 2019, 19:30 h, Sukova síň Rudolfina
ZEMLINSKÉHO KVARTETO, IVO KAHÁNEK – klavír
J. Haydn: Smyčcový kvartet G dur op. 77/1
V. Sommer: Smyčcový kvartet d moll
R. Schumann: Klavírní kvintet Es dur op. 44

3. KONCERT
Středa 12. 6. 2019, 19:30 h, Sukova síň Rudolfina
ZEMLINSKÉHO KVARTETO, JONATHAN BROWN – viola (Casals Quartet)
J. Haydn: Smyčcový kvartet D dur op. 76/5
J. Gemrot: Smyčcový kvartet č. 4
J. Brahms: Violový kvintet G dur op. 111

4. KONCERT
Středa 4. 12. 2019, 19:30 h, Velký sál Městské knihovny (nebo 27.11.)
ZEMLINSKÉHO KVARTETO, MICHEL LETHIEC – klarinet
J. Haydn: Smyčcový kvartet C dur op. 76/3 Císařský
K. Mařatka: Klarinetový kvintet „Arboretum času“
L. van Beethoven: kvartet B dur op. 130

Změna programu vyhrazena.